กระดานสนทนา

       พื้นที่สำหรับตอบคำถาม ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ และให้กำลังใจในกิจกรรม/โครงการที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบที่เป็นเชิงบวกนะคะ...สำหรับความคิดเห็นใดที่ใช้ข้อความไม่สุภาพ ข้อความ หยาบคาย ข้อความเชิงดูหมิ่น พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ผูู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้แสดง ณ ที่นี้ และขออนุญาตลบความคิดเห็นนั้นออกจากกระดานสนทนานะคะ........##ภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะการศึกษาเท่านั้น......admin##

สร้างด้วย Padlet