นายสงวนศักดิ์ แสงผา


นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
saguansak@esdc.go.th

 
โทร. 083-342-4098

คลิกชม เว็บไซต์ ของ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ศน.สงวนศักดิ์ แสงผา