กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการนิเทศ และแจ้งข้อราชการ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการนิเทศ และแจ้งข้อราชการ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการในการนิเทศแบบบูรณาการ ระยะที่ 4 และ 5
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการในการนิเทศแบบบูรณาการ ระยะที่ 4 และ 5
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2562 20:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 19:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2562 19:18 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL, PLC
12 ก.ค. 2562 19:17 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 19:16 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 19:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL, PLC
12 ก.ค. 2562 19:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL, PLC
12 ก.ค. 2562 18:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
12 ก.ค. 2562 18:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
12 ก.ค. 2562 18:51 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 18:51 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
12 ก.ค. 2562 18:50 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2562 18:50 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2562 18:44 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับต้อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
12 ก.ค. 2562 18:44 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับต้อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
12 ก.ค. 2562 18:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า