กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ฺ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ฺ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ฺ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข กำหนดการทัวร์รู้ภายใต้โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประกาศชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประกาศผลการประกาดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
npm1 admin แก้ไข การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
npm1 admin สร้าง การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
npm1 admin แก้ไข ประกาศชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
npm1 admin แก้ไข ประกาศผลการประกาดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
npm1 admin แก้ไข กำหนดการทัวร์รู้ภายใต้โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0
npm1 admin สร้าง กำหนดการทัวร์รู้ภายใต้โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประกาศชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประกาศชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
npm1 admin แก้ไข ประกาศผลการประกาดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
npm1 admin สร้าง ประกาศผลการประกาดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา
19 มี.ค. 2562 01:11 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
19 มี.ค. 2562 01:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
19 มี.ค. 2562 00:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
19 มี.ค. 2562 00:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

เก่ากว่า | ใหม่กว่า