กิจกรรมล่าสุดของไซต์

npm1 admin แก้ไข กลุ่มทรูแจ้งต่ออายุการบริจาคสนับสนุน CT Talent ประจำโรงรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2562
npm1 admin แก้ไข กลุ่มทรูแจ้งต่ออายุการบริจาคสนับสนุน CT Talent ประจำโรงรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2562
npm1 admin แก้ไข แจ้งตารางออกติดตามโรงเรียนในโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ์ 4.0
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน ร.ร.ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสานา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติ พุทธ่ศักราช 2562 และงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสานา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติ พุทธ่ศักราช 2562 และงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสานา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติ พุทธ่ศักราช 2562 และงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข แจ้งตารางออกติดตามโรงเรียนในโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ์ 4.0
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข แจ้งตารางออกติดตามโรงเรียนในโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ์ 4.0
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

เก่ากว่า | ใหม่กว่า