คุณครูสุดาวดี เหล่าเกิด

     ชื่อ         นางสุดาวดี  เหล่าเกิด
     ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
      สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
                       อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
                       รหัสไปรษณีย์  48130
      ผลงานดีเด่น    ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
      e-mail  :         
       โทร.               

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser