ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม โดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

โพสต์21 ก.ค. 2563 06:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 06:50 ]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม (กศจ.) ในการติดตามครั้งนี้ได้ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งโรงเรียนได้ดำเนินตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอปลาปาก สพป.นครพนม เขต 1 และโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก สพม.22 ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การติดตาม ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ‎(กศจ.)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์