ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่มีการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

โพสต์18 ก.ค. 2563 04:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2563 04:56 ]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางวัชราภรณ์ ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่มีการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู ณ หอประชุมกลุ่มเพื่อนเสรี โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน : เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

ลิงค์สำหรับการแชร์