ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ตามมติ ครม. เรื่อง การประเมินส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:08โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 00:04 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ. ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ตามมติ ครม.เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ลิงค์สำหรับการแชร์
        
Comments