ร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์7 พ.ย. 2561 08:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 08:04 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหารสพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชมและรับฟังในครั้งนี้ด้วย

ร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์