ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:08 ]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สรุป สาระสำคัญ กฎ ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน. ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับชม-รับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์