ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โพสต์25 มิ.ย. 2563 10:59โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 11:05 ]
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเรณูนคร นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ , นางยุพิน ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเรณูนคร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 กับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชา ทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เปิดการประชุมโดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ‎(ศปก.อ.)‎อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์