ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์14 ต.ค. 2562 00:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:57 ]
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม iรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ และศน. เพื่อจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ นายนิกุล ฒรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ลิงค์สำหรับการแชร์