รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์12 ม.ค. 2566 07:20โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:27 ]
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  , นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference : 11 มกราคม 2566