รับชมรายการ “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โพสต์12 ม.ค. 2566 07:25โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:26 ]
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ  “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   ผ่านทาง OBEC TV : www.obectv.tv   โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1