ประเมิน/ตรวจผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

โพสต์31 พ.ค. 2562 12:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 21:22 โดย npm1 admin ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินผลงานโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-8  โดยนางพรรณวดี มณีรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีโรงเรียนที่ส่งผลงานจำนวน 66 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขอยืนยันสภาพ (3 ปี/ครั้ง) จำนวน 34 โรงเรียน และโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานครั้งแรก จำนวน 32 โรงเรียน การประเมินโครงงานและตรวจผลงานการจัดกิจกรรมได้ประเมินตามกรอบการประเมินอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น โดยมีคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ และยุติธรรม ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประเมิน/ตรวจผลงานบ้านนักวิทย์ฯน้อย ประเทศไทย

ประเมิน/ตรวจผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์