ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์18 มี.ค. 2562 22:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 21:24 ]
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศน. เป็นการแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือในคราวเดียวกัน ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ด้วย 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา


ลิงค์สำหรับการแชร์