ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์7 พ.ย. 2561 08:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 08:16 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่มฯ/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงานฯ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ร.ร.ต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค : ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 1. สถานศึกษาขนาดใหญ่ /ดีเด่นระดับเงิน : ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา2. สถานศึกษาขนาดกลาง / ดีเด่นระดับทอง : ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ดีเด่นระดับเงิน : ร.ร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ระดับเขตตรวจราชการ : รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม : ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ระดับสพฐ. : ประเภทโล่รางวัล ระดับดีเด่นทองคำบริสุทธิ์ และรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง : ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษา (ป. 1.ป.3) ได้แก่ นางพิสมัย ศรีวรมย์ ครูร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก และนักกรีฑาหญิงที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดด้วยรางวัลหลายรายการ  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง