ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 ส.ค. 2563 11:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 11:39 ]
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สื่อสารมายังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งการรับชมสามารถรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลักได้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv   โดยในการประชุมครั้งนี้มีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม Video conference & ประชุม ศน.

ลิงค์สำหรับการแชร์