ประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 20:05 ]
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวดนครพนม (หลังใหม่)


ประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทระดับจังหวัด