ประชุมคณะกรรมการ และวิทยากรปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 06:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 06:33 ]
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประชุมคณะกรรมการ และวิทยากรปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2562 ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1ประชุมโครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์