ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

โพสต์7 พ.ย. 2561 08:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 08:27 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561 ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ 
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1


ประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์