ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของบุคลากรเขตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์31 พ.ค. 2562 12:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2562 12:32 ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินฯในครั้งนี้ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไม่ติดราชการ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ‎(ITA)‎ แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์