ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ส.ค. 2563 16:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 16:37 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ 2563 เช่น การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค COVID-19 การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน ITA Online ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงการนิเทศติดตามทุกกิจกรรมของการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 58 โรงเรียน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู ICT คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

ลิงค์สำหรับการแชร์