ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 ธ.ค. 2561 20:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 20:50 ]
วันที่ 1 -3 ธันวาคม 2561  นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
ลิงค์สำหรับการแชร์