พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์9 ส.ค. 2563 10:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 10:09 ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 256 และวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลิงค์สำหรับการแชร์