พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2562 19:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:59 ]
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายวิทยา ศรีธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, นายมงคล รุณธาตุ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อม นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดงานในวันนี้จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรม เข้าร่วมงานระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 แล้ว ยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางศิลปะ ทางวิชาการ และทางเทคโนโลยี นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่อ ยอดความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นต่อไป พร้อมนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่แข่งขัน และให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วย

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาการตามกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุ69 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์