นิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2562 23:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 23:20 ]
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายเรณูนคร อำเภอเรณูนคร โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์