ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 10:35โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 10:35 ]
วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศฯ และนางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 กับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในวันเปิดเรียน

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์