เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

โพสต์9 ม.ค. 2562 20:18โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 20:20 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆในสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2562 จากนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการนี้นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2562 ในครั้งนี้ด้วย

เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2562 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม