การประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติ และสมาธิเป็นฐาน

โพสต์9 พ.ค. 2562 00:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 00:16 ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) โรงเรียนละ 3 คน ตามระดับชั้นที่กำหนด เดินทางเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศานาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อิงธารรีสอร์ต จ.นครนายก


อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศานาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

ลิงค์สำหรับการแชร์