ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (กต.ปน.) ครั้งที่ 1/2561โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" หลักสูตร True Reader

โพสต์17 มิ.ย. 2561 09:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2561 นางพรรณวดี มณีรัตน์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" หลักสูตร True Reader ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


อบรมเชิงปฏิบัติการ ร.ร.สุขภาวะ หลักสูตร True LEADER

อบรม ฯ ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ หลักสูตร True Reader : 20 June 2018

ลิงค์สำหรับการแชร์นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์17 มิ.ย. 2561 09:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 09:23 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา RT (Roving Team) เขตตรวจราชการที่ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับคำชี้แนะ คำแนะนำ จาก EMS ทีมเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 และออกนิเทศ ติดตาม ร่วมกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ของโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 อ.คำป่าหลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาคบ่าย โดยช่วงเช้าพิธีเปิดโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เดินทางมาให้การต้อนรับ EMS และ RT โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทีม RT จาก สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ของ สพป.มุกดาหาร โดยในภาคเช้านนิเทศ ติดตาม โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา โดยมี นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศฯ  และภาคบ่าย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

RT พบ EMS & นิเทศ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

โพสต์17 มิ.ย. 2561 01:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 01:03 ]

วันทึ่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดงน้ำก่ำ  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทำ MOU เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

โพสต์17 มิ.ย. 2561 00:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 00:57 ]

วันทึ่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทำ MOU เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายนาแกนาคู่ บ้านแก้งหนองสังข์ พระซองนาเลียง และเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

โพสต์16 มิ.ย. 2561 22:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 00:40 ]

วันทึ่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านาคู่ เครือข่ายนาแกนาคู่ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นางพรรซดี มณีรัตน์ และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทำ MOU เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยในภาคเช้าประชุมยกระดับ และ MOU   เครือข่ายนาแกนาคู่ เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ และเครือข่ายพระซองนาเลียง ส่วนภาคบ่าย ณ เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ 

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายนาแกนาคู่ พระซองนาเลียง บ้านแก้งหนองสังข์ และหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.”

โพสต์16 มิ.ย. 2561 22:06โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2561 22:23 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันทึ่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับนโยบายมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันนอก - ในสถานศึกษา ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.” โดยพร้อมเพรียงกัน

รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

โพสต์8 มิ.ย. 2561 00:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2561 00:56 โดย npm1 admin ]

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ณ เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร : โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2561 08:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 08:32 ]

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยมี นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อันเป็นที่บั่นทอนและทำลายอนาคตของนักเรียนและเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ขึ้นในวันนี้ เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 คือ ระยะก่อนเริ่มการแข่งขัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การจัดการองค์ความรู้ และการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นำโดย พ.ต.ต.ปิยะณัฐ ปะโสทะกัง สวป.สภ.เมืองนครพนม พร้อมคณะ ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และขอขอบคุณโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดย ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ลูกเสือ – เนตรนารี ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่บุคลากร และการบริการ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

โพสต์7 มิ.ย. 2561 07:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 07:36 ]

  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยภาคเช้า ณ เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม และภาคบ่าย ณ เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายบ้านกลางดงขวาง

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

1-10 of 607