ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน

โพสต์13 ธ.ค. 2561 08:14โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 08:14 ]

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อหารือราชการในเรื่อง 1) การจัดสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2) การจัดงานปีใหม่/การทำบุญ สพป.นครพนม เขต 1 และ 3) ภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์13 ธ.ค. 2561 07:49โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 07:59 ]

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เน้นย้ำกำชับในเรื่องการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ โดยเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียน ประสานงานฝ่ายทหาร ปกครอง สสจ. สพฐ.และทุกหน่วยงาน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้ พ.ต.ท.ชำนาญ คนไว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครพนม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชม-รับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ในครั้งนี้ด้วย

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" นครพนม

โพสต์13 ธ.ค. 2561 02:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 02:55 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" นครพนม ณ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม - คำม่วน นำโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนกว่า 13,000 คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยหลายคนเลือกเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อมาเตรียมความพร้อมของรถจักรยานที่จะใช้ปั่น และตรวจสุขภาพ ซึ่งขณะที่รอกำหนดการปั่นประชาชนพากันชมการชมการแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปด้วย และในเวลา 14.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี ก่อนที่จะนำมวลประชาชนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเสมือนเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดผ่านจุดสำคัญต่างๆ ที่มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยเริ่มจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) มุ่งหน้าไปตามถนนอภิบาลบัญชา ผ่านสถานที่สำคัญ คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ศาลหลักเมือง ตลาดเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อถึงถนนนิตโยเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่แลนมาร์คองค์พญาศรีสัตตนาคราช ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนสุนทรวิจิตร โดยเส้นทางนี้จะผ่านตลาดอินโดจีน วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ศาลเจ้าพ่อคำแดง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) โบสถ์นักบุญอันนา เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 212 เพื่อมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ผ่านวัดสว่างสุวรรณาราม สวนหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อนที่จะไปกลับตัวที่ด่านศุลกากรลาว แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และวิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม มาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ปั่น "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"@นครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรม”นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน”

โพสต์7 ธ.ค. 2561 03:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 03:25 ]

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรม”นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนมและพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ในการนี้ ขอขอบคุณผอ.จันทิรา แก้วบุตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และคณะ ที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ และโรงเรียนอนุบาลนครพนม นำโดย ส.อ.ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม”นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน” ในครั้งนี้ ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ร่วมกิจกรรม”นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน”

ลิงค์สำหรับการแชร์

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2561 02:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 02:27 ]

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ นายวิทวินทร์ ประทังคติ และนายสมประสงค์ แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานพิธีเปิดงานและให้กำลังใจนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยพิธีเปิดงานฯ ณ สนามช้างอารีน่า และการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ตามโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานหัตถกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 68

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคัดเลือก ร.ร. รับสื่่อฯ พระราชทาน 60 พรรษา

โพสต์4 ธ.ค. 2561 08:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 08:41 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับสื่อฯ ฯ พระราชทาน 60 พรรษา ซึ่งได้คัดเลือกอำเภอละหนึ่งโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมคัดเลือก ร.ร. รับสื่่อฯ พระราชทาน 60 พรรษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 ธ.ค. 2561 20:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 20:50 ]

วันที่ 1 -3 ธันวาคม 2561  นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner

โพสต์29 พ.ย. 2561 09:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 20:06 ]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner (SP) ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม และโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก และนิเทศติดตามการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี


นิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner

นิทศติดตามการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 20:05 ]

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวดนครพนม (หลังใหม่)


ประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บทระดับจังหวัด

ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์22 พ.ย. 2561 00:46โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 19:41 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นายสมประสงค์ แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมงานแถลงข่าวกำหนดารจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 

ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1-10 of 736