ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

โพสต์18 ต.ค. 2562 05:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:34 ]

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อบรมระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร,ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 โรงเรียน 
ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

ลิงค์สำหรับการแชร์

สรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:35โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:55 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมสรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง

ประชุมสรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

โพสต์16 ต.ค. 2562 23:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:54 ]

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลินธิลำปลายมาศพัฒนา ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษำร์นุกูล อ.นาแก โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อบรมระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถานและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 14102562

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 16102562

อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 15102562

Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : 17102019

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์14 ต.ค. 2562 00:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:56 ]

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ประธานในพิธี โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ข้าราชการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์14 ต.ค. 2562 00:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:57 ]

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม iรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ และศน. เพื่อจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ นายนิกุล ฒรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์10 ต.ค. 2562 21:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2562 21:18 ]

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ และศน. ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” แจ้งข้อราชการสำคัญให้รับทราบและดำเนินการ ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร กพฐ.ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ด้วย  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

“พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

โพสต์8 ต.ค. 2562 20:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:57 ]

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมช่วย คือ นางสาวรุ่งฤดี ศิริ โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และ 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการประเมินใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยทางเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งการประเมินได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:58 ]

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าน่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต :07102562

ลิงค์สำหรับการแชร์

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2562 19:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:59 ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายวิทยา ศรีธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, นายมงคล รุณธาตุ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อม นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดงานในวันนี้จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรม เข้าร่วมงานระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 แล้ว ยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางศิลปะ ทางวิชาการ และทางเทคโนโลยี นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่อ ยอดความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นต่อไป พร้อมนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่แข่งขัน และให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วย

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาการตามกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุ69 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2562 01:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:59 ]

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย บุคคลากรในสังกัด ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร กพฐ. ในการนี้ นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชมขรับฟังประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 987