ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


รับชมรายการ “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โพสต์12 ม.ค. 2566 07:25โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:26 ]

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ  “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   ผ่านทาง OBEC TV : www.obectv.tv   โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์12 ม.ค. 2566 07:20โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:27 ]

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  , นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference : 11 มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์12 ม.ค. 2566 07:07โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:27 ]

 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต  ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์  เน้นย้ำความปลอดภัยของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด และขอต้อนรับเจ้าหน้าที่มาบรรจุใหม่

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 9 มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

โพสต์12 ม.ค. 2566 06:49โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 07:27 ]

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1นครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์4 ม.ค. 2566 06:43โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2566 06:43 ]

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา นางนฤมล  สุภาทอง  และนางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผอ.หน่วย, และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 


ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์31 ธ.ค. 2565 09:41โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ธ.ค. 2565 09:54 ]

วันที่  28  ธันวาคม  2565 เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา นาง.นฤมล  สุภาทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และคระศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ร่วมงาน “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โพสต์31 ธ.ค. 2565 09:39โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ธ.ค. 2565 10:00 ]

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นางนฤมล สุภาทอง ,นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

ร่วมงาน “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โพสต์31 ธ.ค. 2565 09:32โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ธ.ค. 2565 09:56 ]

วันที่ 25 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นางนฤมล สุภาทอง ,นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มไอซีที และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

การแถลงข่าวประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์22 ธ.ค. 2565 19:29โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2565 20:17 ]

วันที่ 22  ธันวาคม  2565   นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทสก์ชำนาญการพิเศษ และนายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

โพสต์21 ธ.ค. 2565 05:11โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2565 19:58 ]

วันที่  21  ธันวาคม  2565 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  นางนฤมล  สุภาทอง  และ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผอ.หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

1-10 of 1115