ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Volunteer : World Teach Project in Thailand

โพสต์11 ต.ค. 2561 09:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 09:24 ]

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรชัย สุวรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำครูอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ World Teach เข้าพบผู้นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแนะนำและทำสัญญาในการปฏิบัติงานที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี ในการนี้ นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับและทำสัญญาในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครในครั้งนี้ด้วย

Volunteer : World Teach Project in Thailand

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."

โพสต์11 ต.ค. 2561 08:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 08:47 ]

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ." ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร สพฐ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ." ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของเขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์10 ต.ค. 2561 22:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 23:53 ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นผู้รับผิดชอบในการถอดบทเรียนฯครั้งนี้ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ด้วยถอดบทเรียน ร.ร.คุณธรรม สพฐ.เขตตรวจราชการ ที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ."

โพสต์4 ต.ค. 2561 21:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 09:09 ]

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ." ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร สพฐ. พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ." ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 3 Oc. 2018

ลิงค์สำหรับการแชร์

“ด้วยรักและผูกพัน”

โพสต์2 ต.ค. 2561 08:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 09:05 ]

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมร้อยดวงใจ ส่งผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางสายที่ 61 อย่างสง่างาม ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทนงศักดิ์ สามารถ พนักงานธุรการ ส.4 “ด้วยรักและผูกพัน”


เกษียณอย่างเกษม : ศน.ชัยวัฒน์

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 2

โพสต์2 ต.ค. 2561 08:14โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 08:25 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 07.30-09.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอำนวยความสะดวก ณ ศูนย์อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในการจัดการแข่งขันกิจกรรมสาระคอมพิวเตอร์ 7 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3 การแข่งขั การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โดยมีคณะกรรมการตัดสิน นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จึงขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์

การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 ก.ย. 2561 09:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 06:18 ]

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ณ ศูนย์อำนวยการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ครู นักเรียน ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

แข่งขันคอมพิวเตอร์วันแรก@สนามสอบ ร.ร.นครพนมวิทยาคม

พิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 00:20โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2561 00:34 ]

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันนี้ ณ สถานที่ต่อไปนี้มีการแข่งขันกิจกรรม ดังนี้
        โรงเรียนสุนทรวิจิตร  :  ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 
        หอประชุมพระเทพวรมุนี  :  ศิลปะ - นาฏศิลป์
        ห้องประชุมรวมใจ 2 :  ภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
        โรงเรียนเมืองนครพนม  :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        ห้องประชุมรวมใจ  1  :  หุ่นยนต์
        โรงเรียนบ้านสำราญ  :  เรียนรวม ภาษาไทย  
     ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

พิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ก.ย. 2561 04:43โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 10:42 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ประชุมกรรมการตัดสินตามกิจกรรม

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 15:57โดยJunpen Sakaew   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 16:07 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

1-10 of 701