ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 ส.ค. 2563 09:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 09:54 ]