กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์9 ส.ค. 2563 10:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 10:05 ]

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 21:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 21:44 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์2 ส.ค. 2563 21:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2563 21:16 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 2

โพสต์1 ส.ค. 2563 21:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 21:56 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1

โพสต์1 ส.ค. 2563 21:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 21:51 ]

1-10 of 983