กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 ส.ค. 2563 09:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 09:54 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

โพสต์14 ส.ค. 2563 09:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 09:52 ]

ร่่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์14 ส.ค. 2563 09:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 09:51 ]

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 21:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 21:44 ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์2 ส.ค. 2563 21:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2563 21:16 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 2

โพสต์1 ส.ค. 2563 21:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 21:56 ]

1-10 of 986