กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ "บ้านนักวิทย์ ขั้นที่ 2" รุ่นที่ 1

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์18 ส.ค. 2562 20:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 20:10 ]

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

โพสต์17 ส.ค. 2562 06:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2562 07:05 ]

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563

โพสต์15 ส.ค. 2562 20:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 20:47 ]

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์13 ส.ค. 2562 22:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 22:55 ]

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)

โพสต์13 ส.ค. 2562 00:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 00:47 ]

1-10 of 829