กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

RT พบ EMS และนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์17 มิ.ย. 2561 09:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 09:26 ]

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

โพสต์17 มิ.ย. 2561 01:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 01:29 ]

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

โพสต์17 มิ.ย. 2561 01:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 01:27 ]

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โพสต์17 มิ.ย. 2561 01:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 01:13 ]

รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.”

โพสต์16 มิ.ย. 2561 22:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2561 22:15 ]

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2561 08:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 08:07 ]

1-10 of 511