กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (มิถุนายน – กันยายน 2562)

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ประชุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์โดยnpm1 admin   [ อัปเดต ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE ( Team For Education )

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

รับชมการถ่ายทอดสด Video conference การจัดกระบวนการเรียนรู้ ร.ร.สุขภาวะ

โพสต์11 มิ.ย. 2562 18:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 18:07 ]

1-10 of 758