กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วันสุดท้าย

โพสต์21 เม.ย. 2562 01:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2562 01:30 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2

โพสต์20 เม.ย. 2562 02:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2562 02:09 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์19 เม.ย. 2562 07:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 07:29 ]

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:17 ]

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:09 ]

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

โพสต์9 เม.ย. 2562 01:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 01:57 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:21 ]

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์4 เม.ย. 2562 12:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 12:56 ]

1-10 of 707