กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

 
นางพรรณวดี มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

 

   นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 
 


 
  
                     

                                
         https://drive.google.com/drive/folders/0B5x1Ah5L9aa8akpTbmhuMldkT0E  
    
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSfFR7D1mYoWbGdFWM1d4T2EHd9xKtu8zHtBbtyrIG6uXfZKQQ/viewform

    
      
 
 
 
 
 
เพลงบรรเลง Mozart

ไฟล์เพลงเปิดได้แล้วค่ะ... 
ดาวน์โหลดเพลงลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยเปิดนะคะ