ภารกิจ

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1
คำสั่งที่  93/2559  และ 94/2559

(ไฟล์คำสั่งต้นฉบับ  กรุณาคลิกดูด้านล่างค่ะ)