สาธิตการทำภาพ Jigsaw ด้วย PowerPoint 2007 , 2010

วิดีโอ YouTube

Supoet Srinutapong
Supoet Srinutapong
สาธิตการใช้ Trigger ในการสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ Interactive PowerPoint

Supoet Srinutapong 
Supoet Srinutapong


วิดีโอ YouTubeComments