ส่งคำสั่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ

โพสต์9 ม.ค. 2562 22:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 22:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต...ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสนามสอบ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการสอบ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดสอบที่สถาบันทดสอบฯ กำหนด และสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดสอบของสถาบันทดสอบฯได้อย่างถูกต้อง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการเสนอชื่อบุคลากรของศูนย์สอบ จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้กำกับดูแลการทดสอบวัดความรู้ของบุคลากรในระบบออนไลน์ นั้น
        ในการนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ มายังำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรของท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม