ส่งคำสั่งการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มี.ค. 2561 07:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 07:50 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรง (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียน)...ด้วย สพฐ. กำหนดการประเมินความสามารถวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                                                           3. คำสั่ง 2
                                                           4. คำสั่ง 3
                                                           5. คำสั่ง 4
Comments