ส่งไฟล์ ชั้น ป.5 ใหม่ การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 01:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอส่งไฟล์  ชั้น ป.5 ใหม่ การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย      ปีการศึกษา 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ AMSS ++