ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2561 03:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 03:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด....ด้วย สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา เรื่อง "คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND  4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง" ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย การบรรยายพิเศษเพื่อเปิดมุมมองด้านการบริหารจัดการ และบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
        ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูในสังกัด ที่สนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวนุตประวีณ์ คำสุข โทรศัพท์ 042-415-600 ต่อ 094 294 5156 รายละเอียดการรับสมัครและชำระค่างลทะเบียน ดังนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียด

              1. หนังสือราชการ