ส่งแบบบันทึกคะแนนประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.ย. 2559 16:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2559 16:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...เนื่องจากไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ที่รวมนักเรียนชั้น ป.1 ของสพป.นพ.1 การบันทึกคะแนนให้ค้นหาโรงเรียนตัวเอง แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ บันทึกชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อโรงเรียนของตัวเอง เช่น โรงเรียน...........แล้วให้แนบไฟล์ส่ง ที่ www.supnkp1.com ภายใน 30 กันยายน 2559

                    
Comments