สมัครเข้าอบรมทดแทนโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 08:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 08:01 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 2,5 ....ด้วย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ สสวท. ดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2561  โดยมีโรงเรียนที่เข้าโครงการแล้ว 8 รุ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่จะต้องทำการประเมินเพื่อยืนยันสภาพ คือ รุ่นที่ิ 2,5 โดยให้โรงเรียนสำรวจข้าราชการครูที่สอนในระดับปฐมวัยที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 หรือไปสอนในชั้นอื่นหรือย้ายโรงเรียนเพื่อจะได้อบรมเพิ่มเติมใน ขั้นที่ 1 นั้น
        ในการนี สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 2,5 ดำเนินการ ดังนี้
        1. สำรวจข้าราชการครูที่จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 หรือไปสอนในชั้นอื่นหรือย้ายโรงเรียน กรอกข้อมูลตามใบสมัคร
        2. ให้โรงเรียนส่งใบสมัครมายัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำหรับวันอบรม/สถานที่จะแจ้งต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม