สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ม.ค. 2561 23:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2561 23:44 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2560 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯแล้ว จำนวน 7 รุ่น ในปี 2561 สพฐ.แจ้งดรงเรียนที่มีความพร้อมต้องการเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 ในรุ่นที่ 8  ซึ่งแบ่งเป็นขนาด
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนำส่ง สพฐ. ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด