สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์25 ก.พ. 2561 09:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 09:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่ สพฐ.ดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬารวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค และจพสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าโครงการห้องเรียนกีฬา
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ประสงคฺเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลและสมัครผ่านเว็บไซต์ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (www.academic.obec.go.th) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตรง และโรงเรียนใดสมัครกรุณาแจ้งให้ สพป.นครพนม เขต 1 ทราบด้วย...คลิกอ่านรายละเอียด