สำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี

โพสต์3 ก.พ. 2560 04:13โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 04:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด... ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายจัดอนุบาล 3 ปี เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัญต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังน้น จึงให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ทุกโรงเรียน สำรวจความพร้อมของครู และสถานที่ เพื่อขยายจัดอนุบาล 3 ปี ของโรงเรียนในสังกัด ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้โรงเรียนเข้าไปกรอกแบบสำรวจออนไลน์ที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (npm1.esdc.go.th) สพป.นครพนม เขต 1 หรือ ลิงค์หน้าเว็บไซต์ของ สพป.นครพนม เขต 1  หรือ ที่นี่  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ให้จงได้......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกที่รูปภาพข้างล่าง แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยค่ะ

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSfFR7D1mYoWbGdFWM1d4T2EHd9xKtu8zHtBbtyrIG6uXfZKQQ/viewform

Comments