การประกวดกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี

โพสต์11 ก.พ. 2561 21:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 01:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน... ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จัดทำโครงการจัดงาน "มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ของจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวดกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดประกวด ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม...คลิกอ่านรายละเอียด