รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปเรียนร่วม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2561)

โพสต์19 ต.ค. 2561 10:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 10:43 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน.... ด้วย สพฐ.มีความประสงค์ให้โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
        ในการนี้ ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
        1. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของโรงเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chromeได้ที่เว็บไซต์ www.specialbasicset.bopp.go.th เลือก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
        2. ให้โรงเรียนปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" และได้รับความยิยอมจากผู้ปกครอง โดยเร่งดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งทำการยืนยันข้อมูลหน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม