รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปเรียนรวม ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 ต.ค. 2561 22:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 00:19 ]
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ. มีความประสงค์ให้ดรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
        ในการนี้ ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
        1. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของโรงเรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ที่เว็บไซต์ www.speciallbasicset,bopp.go.th เลือก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
        2. ให้โรงเรียนปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยเร่งดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งทำการยืนยันข้อมูลหน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SST ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม