รายงานผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 ธ.ค. 2559 01:07โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 01:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อ)...ด้วย สพฐ.มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการสร้างข้อสอบ (Pre O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 และจัดทำแบบบันทึกผลการประเมินนักเรียน (รูปแบบ Microsoft Excel) ส่ง สพป.นครพนม เขต 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เพื่อสรุปผลส่ง สพฐ. ต่อไป ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม