รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2561 10:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 10:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...สพฐ. ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และได้แจ้งผลสรุปการประเมินฯ มายังเขตพื้นที่แล้ว
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้สรุปผลการประเมินเป็นรายโรงและรายเครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม