รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์30 พ.ย. 2559 04:43โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 04:43 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก)...ด้วย สำนักงานเตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบภาคพิเศษ 12 รายงานตรวจสอบการดำเนินกงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2559 ผลการตรวจสอบมีข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ สพฐ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะบางข่อไม่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเคร่งครัด สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก) ดำเนินการตามข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม